Nhà Thuốc Long Châu 48 Trần Thành Ngọ, TP. Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 48 Trần Thành Ngọ, TP. Hải Phòng

 

Địa chỉ: 48 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi