Nhà Thuốc Long Châu 48 Trần Thành Ngọ, TP. Hải Phòng

Nhà Thuốc Long Châu 48 Trần Thành Ngọ, TP. Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 48 Trần Thành Ngọ, TP. Hải Phòng

 

Địa chỉ: 48 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi