Nhà thuốc Long Châu 73 Lê Văn Việt

Nhà thuốc Long Châu 73 Lê Văn Việt

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 73 Lê Văn Việt

 

Địa chỉ: 73 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →