Nhà thuốc Long Châu 49 Lô V, Cư Xá Phú Lâm

Nhà thuốc Long Châu 49 Lô V, Cư Xá Phú Lâm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 49 Lô V, Cư Xá Phú Lâm

 

Địa chỉ: 49 Lô V, Cư Xá Phú Lâm, Lý Chiêu Hoàng, P. 10, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi