Nhà thuốc An Khang Quận 4

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc An Khang Quận 4

 

Địa chỉ: 198R - 198S Xóm Chiếu, P. 14, Q.4, TP. HCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi