Quầy thuốc Hương Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Quầy thuốc Hương Giang

 

Địa chỉ: Số 369 Đường 391 Thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi