Glee Pharmacy & Healthcare Thủy Nguyên Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Glee Pharmacy & Healthcare Thủy Nguyên Hải Phòng

 

Địa chỉ: Thôn 5- xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi