Nhà Thuốc Long Châu 1 Liêu Bình Hương, Huyện Củ Chi

Nhà Thuốc Long Châu 1 Liêu Bình Hương, Huyện Củ Chi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 1 Liêu Bình Hương, Huyện Củ Chi

 

Địa chỉ: 01 Liêu Bình Hương, Ấp Tân Lập, X. Tân Thông Hội, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi