Nhà Thuốc Long Châu 41 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh

Nhà Thuốc Long Châu 41 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 41 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh

 

Địa chỉ: 41 Điện Biên Phủ, P. 3, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi