Nhà Thuốc Long Châu 41 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 41 Điện Biên Phủ, TP. Trà Vinh

 

Địa chỉ: 41 Điện Biên Phủ, P. 3, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi