Nhà Thuốc Long Châu 216 B1 Hoàng Lam, TP. Bến Tre

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 216 B1 Hoàng Lam, TP. Bến Tre

 

Địa chỉ: 216 B1 Hoàng Lam, P. 5, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi