Nhà Thuốc Long Châu 216 B1 Hoàng Lam, TP. Bến Tre

Nhà Thuốc Long Châu 216 B1 Hoàng Lam, TP. Bến Tre

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 216 B1 Hoàng Lam, TP. Bến Tre

 

Địa chỉ: 216 B1 Hoàng Lam, P. 5, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi