Nhà Thuốc Long Châu 359 Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu