Nhà thuốc Phano Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Nhà thuốc Phano Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

 

Địa chỉ: 182 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi