Nhà thuốc Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương, TP. Hồ Chí Minh

Nhà thuốc Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương, TP. Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ: 130 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi