Nhà thuốc Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương, TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 130 Nguyễn Văn Thương, TP. Hồ Chí Minh

 

Địa chỉ: 130 Nguyễn Văn Thương, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi