Nhà thuốc Phano P. Tân Quy, Quận 7, HCM

Nhà thuốc Phano P. Tân Quy, Quận 7, HCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano P. Tân Quy, Quận 7, HCM

 

Địa chỉ: 91 đường số 17, P. Tân Quy, Quận 7, HCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi