Nhà thuốc An Khang Phường Tân Phong, Quận 7

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc An Khang Phường Tân Phong, Quận 7

 

Địa chỉ: 7 Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi