Nhà Thuốc Bệnh Viện Thanh Chương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Bệnh Viện Thanh Chương

 

Địa chỉ: Thanh Chương , Nghệ An

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi