Nhà Thuốc Long Châu 327 Nguyễn Trung Trực, H. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 327 Nguyễn Trung Trực, H. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

 

Địa chỉ: 327 Nguyễn Trung Trực, TT. Dương Đông, H. Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi